| Něco o mně | Mystérium vypravěčství | Akce | Knihy | Kroniky | IMAGINÁRIUM | Stáhnout | Kontakt a BLOG |

83
MÍSTNÍ DVŮR SNŮ
Celé město snů spadá pod knížete a knížecí kacelář. Správa je pak rozdělena mezi několik baronů.

Kníže Dobrák - neformální, pohodový a dobrotivý. Nad ledasčím přimhouří oko. Štěstí má poddaný, který se k němu dostane se svou stížností. Což baroni dovolí jen pokud jim z toho kyne nějaký zisk. Benevolenci knížete totiž baroni zneužívají k vládnutí nad svou částí města dle svého gusta. A když občas vyjde najevo nějaká nepravost, nic se neděje. Vědí, že jim bude odpuštěno.

baron Zbohatlík - majitel antikvariátu a otec Marion. Mezi lidem nazýván také baron-vlk. Jeho zahrada, k baronově nelibosti, sousedí se zahradou mudrce Leonarda.
Baron si potrpí na okázalost, zvýraznění svého vznešeného stavu a dodržování tradic i ceremonií.

baronka Seberáda - Mezi lidem nazývána baronka-liška.

baron Zlobog - noční obr. Mezi lidem nazýván baron-medvěd.

84
DALŠÍ MĚSTA VE MĚSTĚ
Každé město má v sobě mnoho měst. Pro každý typ obyvatel jedno.

Město nočních dětí - Je žárlivě střežené a chladné. A tím nebezpečné. S městem snů nekomunikují, vyjímkou je jen jedna z nich, kterou sami mezi sebou nazývají šílenou, jménem Černý klaun. Noční děti také střeží věštkyni, mladou dívku nahlížející do tajemství všech míst.

design © Grob