| Něco o mně | Mystérium vypravěčství | Akce | Knihy | Kroniky | IMAGINÁRIUM | Stáhnout | Kontakt a BLOG |

69
GEOGRAFIE LESA
Temný les není ve skutečnosti jedním místem, ač se tak na první pohled jeví, ale souborem mnoha lesů z mnoha dob. Čím starší les, tím více ke středu se nachází.
Jejich vzájemné uspořádání není pevné a mění se tak, aby každá bytost putující v něm překročila hranici do lesa dále od středu. Většina obyvatel se proto pohybuje relativně na okraji.
Zároveň les brání bytosti uniknout. Říká se: Kdo jednou propadl Temnému lesu, bude v něm bloudit nejen do své smrti, ale i po ní. I kdyby unikl, les si jej najde a znovu vtáhne do sebe!

BRÁNY
Les je protkán množstvím bran. Každá větev, obejití stromu z jiné strany či protáhnutím křovím vás může dostat na míle daleko. Většina bran jsou jednosměrné a všechny fungují jen v určitý čas či za splnění nějaké podmínky. Jen znalost místních o branách dává možnost neztratit se.
Skrz brány občas zbloudí do lesa člověk či zvíře, které se pro svou neznalost stává snadnou kořistí. Na druhou stranu skrz brány se dá dostat více ke středu lesa, nebo dokonce do částí, sousedící s zapomenutou vesnicí současnosti či minulosti.

KŘIŽOVATKY
Jsou významná místa v lese. Cesta (brány) k nim bývají známy i mimo stopaře.
PEVNOST - Tak se nazývá Sanatorium podvržených v lese.
KŘIVÉ ŽLABY - podzemní opuštěné domky ale také největší z požeráků - Dubový
ŠIBENIČNÍ VRCH - Holý kopec s šibenicemi.
BOJIŠTĚ - Rokle kde proběhla první bitva mezi Pevností a lesem.
STARÁ CESTA A DŮM - sídlo barona Gaskona a silnice spojující jeho dům se Sanatoriem.
VĚŽ LOVCE, DUBOVÁ SAMOTA, LESNÍ TRŽIŠTĚ, ...

70
STOPAŘI
Z výše popsaných důvodů obyvatelé lesa mnoho necestují. A když se musí vydat někam dál, najmou si stopaře, bytost znající les a průchody určitého kraje. Stopaři nejsou levní a platí se jim sněním za každý den či noc služby.
Znalost a učení jak cestovat lesem mezi sebou nazývají "privilegium."
Podáním pravé ruky se uzavírá dohoda mezi stopařem a zákazníkem. Vzájemný stisk pěti prstů ztvrzuje podmínky, které jsou dané a neměnné.

MALÍČEK - Cíl určuje zákazník, stopař KUDY, JAK a KDY!
PRSTENÍK - Kudy jde stopař, tam je cesta. O krok vedle již ne!
PROSTŘEDNÍK - Šeptat, nedupat, poslouchat. Proč se ptát až po utáboření!
UKAZOVÁK - Na vše musí být svolení stopaře!
PALEC - Neuposlechnutí ruší závazek!

Stopaři se mezi sebou zdraví zdvižením levé ruky srdce a otevřenou dlaní. Je to oznámení, že si uvědomují pravidla, které je svazují, cenu "privilegia."

PALEC - Mám znalost "privilegia," jak se pohybovat v lese.
UKAZOVÁK - jsem sledován a zkoušen. Živé od mrtvých odděluje jediný okamžik.
PROSTŘEDNÍK - Ctím všechny obyvatele lesa ať se živí či činí cokoliv. Každý má svůj úkol a břímě.
PRSTENÍK - Mé já je v lese a zároveň mimo jeho vliv.
MALÍČEK - Les je můj domov, obléká mne, krmí i stele lože.

STOPAŘSKÉ ZNAČKY - Stopaři si nechávají vzájemně zprávu o nebezpečných místech pomocí značek. Znalost některých značek pronikla mezi ostatní obyvatele lesa, ale většina je držena v tajnosti.

design © Grob