| Něco o mně | Mystérium vypravěčství | Akce | Knihy | Kroniky | IMAGINÁRIUM | Stáhnout | Kontakt a BLOG |

6


Vypravěčství je od počátku civilizace spojováno s magickou mocí a ceněno stejně jako šamanství. Umění příběhů bylo předáváno z mistra na žáka, nebo byla vyučována na tajných místech zasvěcenci. Učení zahrnovalo duchovní růst a pochopení věcí, které nejsou zřejmé, protože příběhy se dotýkají všech aspektů lidského života, odkrývají mystérium zrození, překračují hranici smrti. Nahlíží do lidské duše a odhalují křehkost lidského citu.

Člověk se vzdal instinktů na úkor schopnosti se učit. Starší generace předávají mladší moudra, varování i morální zvyklosti. Příběh byl, a je, vždy médiem skrz který se toto učení praktikovalo. Pro lidský mozek je jen malý rozdíl mezi prožitým a přijatým skrze příběh. Tak je nám umožněno prožít i takový čin, který vede ke zkáze, aniž bychom ji museli sami také podstoupit.
Pokud si uvědomíte tento princip, poodhalíte i moc, která je v příbězích skryta. A pak si je nutno položit otázku, jaké příběhy formují tuto společnost. Jaké příběhy "prožívají děti." A tady nejde o násilí, ale o přístup příběhu ke světu a dalším lidem. Podívejte se někdy na "kreslené seriály" pro nejmenší a zeptejte se, je tohle model chování, který považujete za vzor?
Masmédia nezajímá morálka, ale protiprávnost.


design © Grob